วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

                                        

      ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

                         ผาหมอกมิวาย อยู่ในบริเวณวนอุทธยานเทือกเขาเขียว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200-600 เมตร ในช่วงเช้าและเย็นเมื่อมองจากจุดชมวิวผาหมอกมิวาย จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ป่าไม้ แหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งของประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหมอกมิวาย ชมป่าสมุนไพรไทย สัตว์ป่า และการเกื้อกูลกันในระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ สำหรับท่านที่ต้องการมาเที่ยวและพักผ่อน จัดประชุม สัมมนา เรามีสถานที่พร้อมทุกอย่าง ไม่ว่าเป็นห้องประชุม อาคารที่พัก เต้นท์ กิจกรรมแคมป์ไฟ กิจกรรมเดินป่า(โดยหน่วยพิทักษ์ป่า)
             

   จุดชมวิว        วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


พระมหาเจดีย์ชัยมงคล


 ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ